Oční ordinace DuaKlinik

img2-lg
img1-sm

ÚVOD

DuaKlinik

Oční ordinace DuaKlinik je nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní oftalmologickou péči primárně pro děti od 2 let věku. Vyšetřujeme i dospělé, a to jak při potížích – např. šedý či zelený zákal, tak jako preventivní (screeningové) vyšetření (ideálně i s OCT vyšetřením, které ale není hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění). Pro klienty všech tuzemských pojišťoven, tedy 111, 201, 205, 207, 209, 211 a 213 poskytujeme služby hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištěn a poskytujeme služby také v režimu samoplátce (pro nepojištěné) – viz ceník. Naše ambulance úzce spolupracuje s Oční klinikou Lensi na Praze 6 a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze, kde lze zajistit např.: laserovou operaci dioptrické vady, operaci šedého zákalu, plastiku očních víček či ošetření problémů se sítnicí. Dále spolupracujeme s Oční klinikou FN Motol, kam pacienty odesíláme např. ke zvážení nálezu stran případné operace šilhání.

Momentálně máme STOP STAV, tedy nepřijímáme nové pacienty, kromě pacientů s trvalým bydlištěm v Unhošti.

Nově se mohou objednat k naší optometristce Ing. Palkovičové: 
 • pacienti starší 15ti let – na prevenci včetně OCT vyšetření, k předpisu brýlové korekce nebo k aplikaci kontaktních čoček
 • děti jakéhokoliv věku k aplikaci kontaktních čoček, a to na základě písemného doporučení ošetřujícího očního lékaře se závěrem, že dítě může nosit kontaktní čočky

Novinky

O nás

MUDr. Denisa Chroboková

Vedoucí lékařka oční ordinace DuaKlinik s.r.o.

Vzdělání: 

 • 2.LF Univerzity Karlovy v Praze (2010)
 • Atestace v oboru oftalmologie (2020)
 • Držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání
 • Držitelka Licence vedoucího lékaře ČLK
 • Členka České lékařské společnosti, České oftalmologické společnosti, České vitreoretinální společnosti
 • Specializace - dětská oftalmologie, onemocnění zadního segmentu oka (sklivce, sítnice) - vitreoretinální poradna v ÚVN
 • Absolvované stáže: Dětská oční ordinace MUDr. Zobanové (2019), Oční klinika VFN Karlovo náměstí (2022), Dětská oční ordinace Poliklinika Agel, MUDr. Konvičková (2023), Oční klinika FN Motol (2023), Dětská oční ordinace Engramma, MUDr. Pelikánová (2023)

Ing. Eliška Palkovičová

Optometrista oční ordinace DuaKlinik s.r.o.

Vzdělání: 

 • Optika a optometrie, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (2013)
 • Přístroje a metody pro biomedicínu, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (2015)

Praxe v oboru:

 • Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol (dosud); specializace: aplikace kontaktních čoček u afakických dětí (po operaci vrozené katarakty, po úrazu čočky)
 • Oční klinika Lensi
 • Oční klinika 1. LF UK a ÚVN – Laserové a refrakční centrum
 • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT – pedagogická činnost v rámci oboru Optika a optometrie
 • Nadační fond Dar zraku

Naše

Služby

Základní oční vyšetření včetně vyšetření zrakové ostrosti do dálky a do blízka a případné stanovení správné korekce a předpis brýlí.

Změření dioptrické hodnoty vašich současných brýlí

Změření nitroočního tlaku bezkontaktním tonometrem

Vyšetření refrakční vady autorefraktorem, tloušťky rohovky pachymetrem, zakřivení rohovky keratometrem

Vyšetření barevného vidění

Vyšetření předního segmentu oka i očního pozadí na štěrbinové lampě (speciální oční mikroskop)

Vyšetření komorového úhlu gonioskopií

Vyšetření zorného pole počítačovým perimetrem

Sondáž a průplach slzných cest u dospělých a dětí od 10ti let věku (nutná spolupráce)

Řešení akutních stavů jako jsou záněty, zhoršené vidění, extrakce cizího tělesa z oka

U dětí od dvou let navíc vyšetření okulomotorické rovnováhy, spolupráce očí, prostorového vidění, přesné hodnoty refrakce v cykloplegii (rozkapání), případný předpis brýlí, nastavení okluze, odeslání k ortoptickému cvičení či k operaci šilhání

Vyšetření na přístroji OCT Nidek RS Duo-2 – detailní OCT scan žluté skvrny (makuly) a zrakového nervu – prevence a včasné zjištění zeleného zákalu a makulárních degenerací. Toto vyšetření není hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Lze na něj přijít i když chodíte k jinému lékaři, který tento přístroj nemá – vytiskneme Vám výsledek spolu s popisem.

Naše

Vybavení

Štěrbinová lampa Zeiss SL 120 system

OCT Nidek s funduskamerou RS DUO-2 komplet s FAF

Autorefrakto-kerato-tonometr a pachymetrem NIDEK Tonoref III

LCD optotyp Nidek SC 1600

Brýlová skříň OCULUS, Zkušební obruba

Halogenový oftalmoskop BX-RC

Ruční autorefraktometr Nidek HandyRef

Automatický fokometr Nidek

pro měření všech typů brýlových čoček včetně multifokálních, měření UV propustnosti skel.

Počítačový perimetr Centerfield komplet

s perimetrickým programovým vybavením (včetně softwaru pro glaukomovou diagnostiku, neurologii a testy pro řidiče)

Stereotest Lange, moucha

Ordinační hodiny

22.7.-29.7., 5.8.-9.8. a 27.8.-2.9.
V tyto termíny máme dovolenou, prosíme nevolejte a akutní případy řešte v nejbližší nemocnici, děkujeme.

Pondělí

10-16hod.

Úterý

12-18hod.

Středa

8-16hod.

Čtvrtek

7-16hod.

Pátek

8-12hod.

Momentálně nepřijímáme nové pacienty z důvodu naplnění kapacity ordinace. Objednání jakožto nový pacient je možné pouze na brýle / kontaktní čočky k naší optometristce. Vyšetření našich pacientů je možné jen na základě předchozího objednání – telefonicky nebo osobně. Objednací lhůta pro naše pacienty je nyní 6 měsíců.

POZOR! V případě rozkapání doporučujeme dopravit se MHD / mít s sebou řidiče, po tomto vyšetření je několik hodin rozmazané vidění a tedy snížená schopnost řízení motorových vozidel. U dětí kvůli rozkapání doporučujeme mít s sebou sluneční brýle.

Ceník

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami: 
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 – Revírní bratrská pojišťovna

Oční vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění 1500Kč
Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění 1000Kč

Výkony, které nejsou hrazeny ze systému všeobecného zdravotního pojištění:

OCT vyšetření (podrobné vyšetření zrakového nervu a centra sítnice) 800Kč
OCT vyšetření u pacienta nad 65 let 600Kč
Poplatek za nový termín, pokud pacient již na jeden termín bez omluvy nedorazil 400Kč
Kontaktní čočky – aplikace + zácvik pro prvonositele (60 min + následná kontrola v ceně) 1200Kč
Kontaktní čočky – aplikace pro stávající nositele (30 min + následná kontrola v ceně) 600Kč
Poplatek za nadstandartní zkušební kontaktní čočku 120Kč
Vyplnění formuláře Oznámení o pracovním úrazu / Bolestné při pracovním úrazu 500Kč
Vyšetření na zbrojní / řidičský průkaz (amatér) 500Kč
Vyšetření na zbrojní / řidičský průkaz u pacienta nad 65 let  (amatér) 700Kč
Výpis z dokumentace 200Kč
Nadstandartní vyšetření (mimo ordinační hodiny) – termín zpravidla do týdne 2000Kč

Platba je možná hotově i kartou.

DuaKlinik s.r.o.

Kontakt

MUDr. Denisa Chroboková

Vedoucí lékař

Karlovarská 228, Unhošť, okres Kladno
(Praha - západ)

+420 730 116 226

telefonické konzultace a objednání všední dny 8:30-15:00
Voláme do 24 hodin zpět, prosím nevolejte vícekrát.

ordinace@duaklinik.cz

Bezplatné parkování je možné v ulici Zd. Hofbauera, v ulici Komenského (za ordinací) a v ulici Havlíčkova.
Prosím neparkovat na dlažbě u ordinace